Học phí 1 năm của trường Đại học Y dược TP.HCM là bao nhiêu?

Học phí năm học 2022 – 2023 của trường Đại học Y dược TP.HCM

Trường Đại học Y Dược TPHCM vừa chính thức công bố quyết định ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023 các hệ đào tạo của trường. Đáng chú ý trường áp dụng mức thu học phí trong đó nhiều ngành tăng 10% so với năm học trước. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất lên tới 77 triệu đồng/năm học. Học phí các năm tiếp theo dự kiến mỗi năm tăng 10%.

 • Răng – Hàm – Mặt: 77.000.000 đ
 • Y khoa: 74.800.000 đ
 • Dược học: 55.000.000 đ
 • Y học dự phòng: 41.800.000 đ
 • Y học cổ truyển: 41.800.000 đ
 • Điều dưỡng: 37.000.000 đ
 • Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh (chỉ tuyển nữ): 37.000.000 đ
 • Điểu dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức: 37.000.000 đ
 • Dinh dưỡng: 37.000.000 đ
 • Kỹ thuật phục hình răng: 37.000.000 đ
 • Kỹ thuật xét nghiệm y học: 37.000.000 đ
 • Kỹ thuật hình ảnh y học: 37.000.000 đ
 • Kỹ thuật phục hồi chức năng: 37.000.000 đ
 • Y tế công cộng: 37.000.000 đ

Tuy nhiên, trong quyết định này cũng có một số ngành có mức thu giảm như các ngành thuộc khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học giảm còn 37 triệu đồng/năm học (năm ngoái 40 triệu đồng), ngành Phục hình răng 37 triệu đồng/năm học (năm ngoái 55 triệu đồng)…

Học phí năm học 2021 – 2022 của trường Đại học Y dược TP.HCM

Học phí năm học 2021-2022 của trường Đại học Y dược TP.HCM cụ thể như sau:

STT Tên ngành Học phí (đồng/năm)
1 Y khoa 68.000.000
2 Y học dự phòng 38.000.000
3 Y học cổ truyền 38.000.000
4 Dược học 50.000.000
5 Điều dưỡng 40.000.000
6 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 40.000.000
7 Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 40.000.000
8 Dinh dưỡng 38.000.000
9 Răng – Hàm – Mặt 70.000.000
10 Kỹ thuật phục hình răng 55.000.000
11 Kỹ thuật xét nghiệm y học 40.000.000
12 Kỹ thuật hình ảnh y học 40.000.000
13 Kỹ thuật phục hồi chức năng 40.000.000
14 Y tế công cộng 38.000.000

Học phí năm học 2020 – 2021 của trường Đại học Y dược TP.HCM

Năm học 2020-2021, mức học phí được trường đại học Y dược TPHCM công bố đối với sinh viên theo học hệ đại học chính quy trong ngưỡng từ 3.800.000 – 7.000.000 VNĐ/tháng. Cụ thể như sau:

 • Y khoa: 6.800.000 VNĐ/sinh viên/tháng
 • Răng – Hàm – Mặt: 7.000.000 VNĐ/sinh viên/tháng
 • Phục hình răng: 5.500.000 VNĐ/sinh viên/tháng
 • Dược học: 5.000.000 VNĐ/sinh viên/tháng
 • Y học cổ truyền, y tế công cộng, dinh dưỡng, y học dự phòng: 3.800.000 VNĐ/sinh viên/tháng
 • Các ngành thuộc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học: 4.000.000 VNĐ/sinh viên/tháng.