Trang chủ / Địa lý / Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là

Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là

Câu hỏi: Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là

A. vịnh Cam Ranh và vịnh Bắc Bộ.

B. vịnh Hạ Long và vịnh Thái Lan.

C. vịnh Thái Lan và vịnh Cam Ranh.

D. vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.

Đáp án D.

Giải thích: Hai vịnh biển có diện tích lớn nhất nước ta là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Một trong những nội dung về vị trí, ý nghĩa xây dựng, quản lý khu vực biên giới quốc gia là gì?

Câu hỏi: Một trong những nội dung về vị trí, ý nghĩa xây dựng, quản …