Giải bài tập Vật lý 10 trang 15

Bài tập Vật lý 10 trang 15 (Bài 1): Chuyển động thẳng đều là gì?

Lời giải: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.