Đường chuyển ngày quốc tế được quy định là

Câu hỏi: Đường chuyển ngày quốc tế được quy định là

A. kinh tuyến 00 đi qua múi giờ số 0

B. kinh tuyến 900 Đ đi qua giữa múi giờ số 6 (+6)

C. kinh tuyến 1800 đi qua giữa múi giờ số 12 (+12)

D. kinh tuyến 900T đi qua giữa múi giờ số 18 (-6)

Đáp án C.

Người ta quy định lấy kinh tuyến 1800 qua giữa múi giờ số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế (Mục II, SGK/21 địa lí 10 cơ bản).