Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 theo các khối thi

Dựa vào đồ thị so sánh phổ điểm khối A00, A01, D00, B00 năm 2022 (đường màu ĐỎ) so với năm 2021 (đường màu XANH), có thể dự đoán điểm chuẩn năm 2022 theo khối thi khả năng cao sẽ có xu hướng giảm.

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 theo khối A00

+ Phổ điểm 23,25đ – 24,00đ của hai năm là tương đương nhau ~> Sau khi hiệu chỉnh điểm cộng ưu tiên, có thể dự đoán điểm chuẩn khối A00 vùng 23,50đ – 24,25đ năm 2022 sẽ không biến động nhiều so với năm 2021.

+ Phổ điểm dưới 23,25đ: lượng thí sinh năm 2022 đạt được ít hơn so với năm 2021 ~> điểm chuẩn vùng này năm 2022 có thể giảm nhẹ so với năm 2021.

+ Phổ điểm trên 24,00đ: lượng thí sinh năm 2022 đạt được nhiều hơn so với năm 2021 ~> điểm chuẩn vùng này năm 2022 có thể tăng nhẹ so với năm 2021.

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 theo khối A01

Nhìn chung phổ điểm năm 2022 giảm so với năm 2021. Mức điểm càng thấp thì lượng thí sinh đạt được càng giảm, có thể dự đoán điểm chuẩn khối A01 năm 2022 sẽ giảm so với năm 2021.

+ Những ngành năm 2021 có mức điểm chuẩn trên 24đ thì năm nay có thể giảm từ 0,5-1,0đ,

+ Những ngành năm 2021 có mức điểm chuẩn dưới 24đ thì năm nay có thể giảm mạnh từ 1,0-1,5đ

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 theo khối D00

Trái ngược với năm ngoái, năm nay với đề thi phân hoá cao hơn nên phổ điểm năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021.

Khối D00 có phổ điểm khá tương đồng với khối A01.

Mức điểm càng thấp thì lượng thí sinh đạt được càng giảm, có thể dự đoán điểm chuẩn khối D00 năm 2022 sẽ giảm so với năm 2021:

+ Những ngành năm 2021 có mức điểm chuẩn trên 24đ thì năm nay có thể giảm từ 0,5-1,0đ,

+ Những ngành năm 2021 có mức điểm chuẩn dưới 24đ thì năm nay có thể giảm mạnh từ 1,0-1,5đ

Dự đoán điểm chuẩn năm 2022 theo khối B00

Nhìn chung phổ điểm năm 2022 giảm so với năm 2021, mức điểm càng thấp thì lượng thí sinh đạt được càng giảm

+ Có thể dự đoán điểm chuẩn khối B00 năm 2022 sẽ giảm so với năm 2021 từ 0,25-1,25đ tùy từng vùng điểm chuẩn

Trên đây là dự đoán, nhận định sơ bộ về điểm chuẩn năm 2022 theo các khối thi. Việc dự đoán điểm từng trường Đại học, từng ngành học rất phức tạp vì còn phụ thuộc rất nhiều tham số: chỉ tiêu, các phương thức xét tuyển,… Dựa vào đồ thị trong ảnh, các bạn cũng có thể tự dự đoán điểm chuẩn các ngành, các trường mà mình nhắm tới.