Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021

Năm 2021, điểm sàn xét tuyển của Học viện Tài chính là 24 điểm đối với các chương trình chất lượng cao và 20 điểm đối với các chương trình chuẩn. Dự đoán điểm chuẩn năm 2021 của Học viện Tài chính sẽ không tăng hơn so với năm 2020.

Dự đoán điểm điểm chuẩn năm 2021 chương trình đào tạo chất lượng cao (môn chính Tiếng Anh chưa nhân đôi), mức học phí 4,5 triệu/1 tháng:

Dự đoán điểm chuẩn 2021 đối với chương trình đại trà, mức học phí dự kiến 1,5 triệu/1 tháng:

Dự đoán điểm chuẩn 2021 chương trình mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân liên kết với ĐH Greenwich – Vương Quốc, mức học phí 7 triệu/ 1 tháng:

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2020

Năm 2020, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Học viện tài chính là ngành Ngôn ngữ Anh với 32,7 điểm (môn tiếng Anh nhân đôi). Ngành học Phân tích tài chính có mức điểm chuẩn năm 2020 là 31,8 điểm (điểm tiếng Anh nhân đôi), ngành Kế toán có điểm chuẩn là 26,2 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Hệ thống thông tin quản lý với điểm chuẩn năm 2020 là 24,85 điểm.

Điểm sàn xét tuyển vào Học viện tài chính năm 2021

Điểm sàn xét tuyển năm 2021 của Học viện tài chính dao động từ 20-24 điểm. Các ngành có mức điểm sàn 24 điểm là ngành Hải quan và Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán thuộc chương trình chất lượng cao. Các ngành còn lại thuộc chương trình chuẩn đều có mức điểm sàn là 20 điểm.