Dự đoán điểm chuẩn Học viện ngân hàng 2022

Dự đoán điểm chuẩn Học viện ngân hàng 2022

Năm 2022, Học viện Ngân hàng tuyển 3.200 sinh viên bằng năm phương thức gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, dựa vào học bạ THPT, xét năng lực ngoại ngữ và kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2022 theo phương thức xét tuyển sớm

Điểm chuẩn Học viện ngân hàng qua các năm

Tham khảo điểm chuẩn Học viện ngân hàng theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT qua các năm.

Ngành Khối 2018 2019 2020 2021
Ngôn ngữ Anh A1, D1, D7, D9 21,25 23 25 26,5
Kinh tế A0, A1, D1, D7 20 22 25 26,4
Quản trị kinh doanh (CLC) A0, A1, D1, D7 26,55
Quản trị kinh doanh A0, A1, D1, D7 20,25 22,25 25,3 26,55
Kinh doanh quốc tế A1, D1, D7, D9 20,25 22,25 25,3 26,75
Tài chính –  Ngân hàng (CLC) A0, A1, D1, D7 26,5
Tài chính – Ngân hàng A0, A1, D1, D7 22,25 22,25 25,5 26,5
Kế toán (CLC) A0, A1, D1, D7 26,4
Kế toán A0, A1, D1, D7 20,50 22,75 25,6 26,4
Hệ thống thông tin quản lý A0, A1, D0, D7 20 21,75 25 26,3
Luật kinh tế A0, A1, D1, D7 23,75 21,5 25 26,35
Luật kinh tế C0, D14, D15 23,75 24,75 27 27,55
Công nghệ thông tin A0, A1, D1, D7 26