Dự đoán điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi 3 năm gần nhất

Năm 2020, điểm chuẩn Trường Đại học Thủy Lợi dao động từ 15-22.75 điểm, trong đó cao nhất là các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin. Nhóm các ngành có điểm chuẩn trên 20 còn có Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Kinh tế. Những ngành còn lại đều có mức điểm từ 15 – 18,5.

Năm 2019, ngành Công nghệ thông tin cũng dẫn đầu toàn trường về điểm chuẩn. Hai ngành khác có điểm chuẩn trên 19 là Kế toán và Quản trị kinh doanh. Tới một nửa số ngành của trường chỉ lấy điểm chuẩn ở mức 14.

Năm 2018, ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ lấy đầu vào cao nhất là 19, trong khi nhiều ngành cũng chỉ lấy 14 điểm.

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2021

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu của Trường Đại học Thủy lợi là 4.000 sinh viên, tăng 300 so với năm ngoái, trong đó trụ sở chính tại Hà Nội lấy 3.500, còn lại ở phân hiệu miền Nam. Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động 15-22,75, cao nhất là ba ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin, còn lại chủ yếu 15-18. Dự đoán điểm chuẩn 2021 của Đại học Thủy Lợi sẽ tăng từ 1-2 điểm tùy ngành học.

Điểm sàn Đại học Thủy Lợi năm 2021

Trường Đại học Thủy lợi công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho 31 ngành và chương trình đào tạo. Mức thấp nhất là 16 điểm, áp dụng với một số ngành như Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn học…

Trong khi đó, ngành Công nghệ thông tin lấy điểm sàn lên tới 22,5, chênh 6,5 điểm so với mức thấp nhất. Các ngành Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu… lấy điểm sàn 21. Những ngành này cũng là “gương mặt quen thuộc” trong nhóm điểm chuẩn cao của Đại học Thủy lợi.