Dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2022

Dự đoán năm 2022, điểm chuẩn cao nhất của trường là ngành Quản trị kinh doanh với 35,15 điểm (thang điểm 40).

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – ĐHQGHN năm 2021

Điểm chuẩn năm 2021 các ngành của trường đều tính trên thang điểm 40, trong đó Tiếng Anh nhân hệ số 2. Ngành Kinh tế Quốc tế (chương trình đào tạo chất lượng cao) có điểm chuẩn cao nhất với 36,53 điểm. Xếp sau đó là ngành Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo chất lượng cao) với 36,2 điểm.