Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2021 của trường Đại học Phenikaa

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021

Năm 2021, ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) của trường Đại học Phenikaa dao động từ 17-22 điểm. Điểm sàn cao nhất là 2 ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (33 chỉ tiêu) và Khoa học máy tính (50 chỉ tiêu) với 22 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Phenikaa năm 2020

Điểm chuẩn năm 2020 của trường ĐH Phenikaa dao động từ 17-22 điểm tùy ngành. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo và robot với 22 điểm, kế đến là ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 21.3 điểm.

STT Mã ngành Tên ngành Ghi chú Điểm chuẩn
1 BIO1 Công nghệ sinh học 17
2 CHE1 Kỹ thuật hóa học 17
3 EEE-A1 Trí tuệ nhân tạo và robot 22
4 EEE1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 21.3
5 EEE2 Kỹ thuật y sinh (Thiết bị điện tử y sinh) 20.4
6 ЕЕЕЗ Kỹ thuật điện tử viễn thông (Thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng và IOT) 20
7 FBE1 Quản trị kinh doanh 18.05
8 FBE2 Kế toán 18.05
9 FBE3 Tài chính ngân hàng 18.05
10 FLE1 Ngôn ngữ anh 18.25
11 ICT-VJ Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo CNTT Việt Nhật 19.05
12 ICT1 Công nghệ thông tin 19.05
13 MEM1 Kỹ thuật cơ điện tử 17
14 MSE1 Công nghệ vật liệu 18
15 MTT1 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
16 NUR1 Điều dưỡng 19
17 PHA1 Dược học 21
18 RET1 Kỹ thuật phục hồi chức năng 19
19 VEE1 Kỹ thuật ô tô 18