Điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

Câu hỏi: Điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

A. Đều có khí hậu cận nhiệt và ôn đới
B. Đều có khí hậu khô hạn, nhiều hoang mạc
C. Đều không tiếp giáp với đại dương
D. Đều có nhiều cao nguyên và đồng bằng

Đáp án B.

Khu vực Tây Nam Á và Trung Á nằm trong đới khí hậu cận nhiệt, áp cao chí tuyến thống trị quanh năm, lại có dòng biển lạnh chạy qua nên đều có khí hậu khô hạn, hình thành nhiều hoang mạc.