Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

Câu hỏi: Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. được đông đảo nhân dân tham gia

B. có sự liên kết với các tù trưởng dân tộc thiểu số

C. có nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa

D. lực lượng nghĩa quân được tổ chức thành nhiều bộ phận

Đáp án C.

Nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa.