Trang chủ / Lịch sử / Điểm chung của tình hình các nước Đông Nam Á đầu thế kỷ 20 là gì

Điểm chung của tình hình các nước Đông Nam Á đầu thế kỷ 20 là gì

Câu hỏi: Điểm chung của tình hình các nước Đông Nam Á đầu thế kỷ 20 là gì?

A. Tất cả đều là thuộc địa của các nước phương Tây

B. Phải đương đầu với sự nhòm ngó của các nước phương Tây

C. Hầu hết là thuộc địa của các nước thực dân, đế quốc phương Tây

D. Là các quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền

Đáp án C.

Hầu hết các nước Đông Nam Á đầu thế kỷ 20 đều là thuộc địa của các nước thực dân, đế quốc phương Tây.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập giỏi về hình học

Câu hỏi: Vì sao trong thời cổ đại người Ai Cập giỏi về hình học …