Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT.

Theo đó, tối 25.7 Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc Gia TPHCM) đã công bố điểm chuẩn dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc Gia TPHCM tổ chức năm 2021 đợt 1 (phương thức xét tuyển 4) và xét tuyển bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT (phương thức xét tuyển 6).

Ngành đào tạo của trường có điểm đánh giá năng lực trúng tuyển cao nhất là chương trình Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) với 977 điểm. Điểm chuẩn các ngành đào tạo hầu như đều tăng nhẹ so với năm 2020. Điểm chuẩn từ 610 điểm đến 977 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất năm 2021:

Điểm chuẩn ngành khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) là 977 điểm

Điểm chuẩn nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin là 930 điểm

Điểm chuẩn ngành khoa học dữ liệu clà 910 điểm

Điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) clà 870 điểm

Điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học là 850 điểm

Điểm chuẩn ngành hoá học là 811 điểm.