Trang chủ / Ngữ văn / Đặt câu với từ yêu nước thương nòi

Đặt câu với từ yêu nước thương nòi

Câu hỏi: Đặt câu với từ yêu nước thương nòi

Một số câu có từ yêu nước thương nòi:

– Thầy giáo dạy học trò phải yêu nước, thương nòi, hiếu nghĩa với cha mẹ.

– Yêu nước thương nòi là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

– Dân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời nay vẫn sống theo đạo lí yêu nước thương nòi.

– Chúng ta nên góp phần và phát huy truyền thống yêu nước thương nòi.

– Từ nghìn đời nay, dân tộc ta luôn cố gắng phát huy truyền thống yêu nước thương nòi.

– Dân tộc ta luôn gìn giữ truyền thống tốt đẹp yêu nước thương nòi.

Có thể bạn quan tâm

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố

Câu hỏi: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố A. …