Đặc điểm nổi bật nhất của ca dao là gì

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật nhất của ca dao là gì

A. Diễn tả cuộc sống thường nhật của con người

B. Những bài thơ hoặc những câu nói có vần điệu

C. Đúc kết những kinh nghiệm đời sống thực tiễn

D. Diễn tả đời sống tâm hồn phong phú của người lao động

Đáp án D.

Ca dao là những lời thơ trữ tình dân gian; được sáng tác nhằm diễn tả thế giới nội tâm của con người và kết hợp với âm nhạc khi diễn xướng. Đặc điểm nổi bật nhất của ca dao là gì diễn tả đời sống tâm hồn phong phú của người lao động.