Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là gì

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là gì

A. Sự ra đời của các phương tiện giao thông
B. Sự ra đời của máy bay
C. Sự ra đời của máy tính điện tử
D. Sự ra đời của máy cơ khí

Đáp án C. Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là gì sự ra đời của máy tính điện tử.

Giải thích:

Đặc điểm nổi bật của xã hội hiện nay là sự ra đời của máy tính điện tử vì máy tính đã xuất hiện ở khắp nơi, khắp các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, chúng hỗ trợ hoặc thay thế hoàn toàn con người.