Công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của 108 trường công lập tại TP.HCM

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Cụ thể điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 của 108 trường công lập tại TP.HCM như sau:

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay tại TP HCM có 83.324 học sinh đăng ký tham dự. Trong đó, 75.854 học sinh dự tuyển lớp 10 thường và 6.485 học sinh vào lớp 10 chuyên, 985 học sinh dự tuyển lớp 10 tích hợp. Chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 của 114 trường THPT công lập của thành phố là 67.989 học sinh (tính cả chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp), tăng 301 chỉ tiêu so với năm trước.

Theo đó, cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn văn – toán – ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).