Trang chủ / Tin học / Chức năng chính của biểu mẫu form là

Chức năng chính của biểu mẫu form là

Câu hỏi: Chức năng chính của biểu mẫu form là

A. Tạo báo cáo thống kê số liệu
B. Hiển thị và cập nhật dữ liệu
C. Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh
D. Tạo truy vấn lọc dữ liệu

Đáp án B.

Chức năng chính của biểu mẫu (form) là: Hiển thị và cập nhật dữ liệu.

Có thể bạn quan tâm

Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu do

Câu hỏi: Chăn nuôi bò sữa được phát triển khá mạnh ở ven các thành …