Trang chủ / Tin học / Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng

Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng

Câu hỏi: Câu lệnh xóa màn hình trong thư viện CRT có dạng

A. Clrscr;

B. Clr scr;

C. Clear scr;

D. Clear screen;

Đáp án A.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi khai báo thư viện CRT, ta dùng lệnh Clrscr; để xóa màn hình.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …