Cáo tật thị chúng thể loại

Cáo tật thị chúng (Mãn Giác Thiền Sư) được sáng tác vào cuối 1096 khi thiền sư lâm bệnh, trăng trối với đệ tử bằng bài kệ này. Bài kệ là chiêm nghiệm sâu sắc của Mãn Giác thiền sư, được ông ngộ ra vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời nên vô cùng thấm thía, có sức lay động.

Cáo thật thị chúng là bài thơ dưới hình thức kệ. (Lưu ý: kệ không phải một thể loại văn học, không phải là thơ). Kệ là thể văn Phật giáo, dùng để truyền bá giáo lý Phật pháp, dược viết bằng văn vần. Nhiều bài kệ có giá trị văn chương như các bài thơ. Kệ tóm tắt giáo lí đạo Phật hoặc truyền đạt những thể nghiệm tâm đắc của các nhà sư. Chỉ những bài kệ dùng hình ảnh sinh động, giàu ý nghĩa, có phẩm chất văn học mới gọi là thơ kệ.