Các trường đại học xét tuyển thẳng bằng IELTS

Nhiều năm gần đây, nhiều trường đại học xét tuyển thẳng học sinh khi có chứng chỉ IELTS. Dưới đây là bảng tổng hợp các trường đại học xét tuyển thẳng vào đại học bằng IELTS.

STT Tên trường Cách thức xét tuyển Điểm chuẩn năm 2021
Xét tuyển kèm học bạ Xét tuyển kèm điểm thi tốt nghiệp
1 Đại học Ngoại Thương Được xét từ IELTS 6.5 kèm yêu cầu của học bạ Với IELTS 6.5 cần đạt tối thiểu 18 điểm 2 môn thi để trúng tuyển ngành thấp nhất 27,55 – 28,55
2 Đại học Kinh tế Quốc dân Chỉ xét tuyển với trường THPT chuyên (không xét tuyển với trường thường) Xét tuyển từ IELTS 5.5, cần đạt tối thiểu 17,55 điểm 2 môn tổ hợp để trúng tuyển ngành thấp nhất 26,85 – 28,3
3 Học viện Ngoại giao a) Xét tuyển riêng IELTS từ 7.0

b) Xét tuyển IELTS kèm học bạ

Không xét tuyển kết hợp 27 – 29,7
4 Đại học Bách Khoa Xét học bạ kèm IELTS từ 6.0 trở lên Không xét tuyển kết hợp 23,25 – 28,43
5 Học viện Tài chính Xét tuyển từ IELTS 5.5 và 2/3 năm học sinh giỏi Xét tuyển từ IELTS 5.5, cần đạt tối thiểu 11 điểm 2 môn tổ hợp để trúng tuyển ngành thấp nhất 35,13 – 36,22 (đối với các ngành nhân đôi TA)

26,1 – 26,95 (các ngành không nhân đôi)

6 Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội Không xét tuyển học bạ Xét tuyển từ IELTS 5.5 35,55 – 36,53 (Tiếng Anh nhân đôi)
7 Học viện ngân hàng a) Xét tuyển riêng IELTS (6.0 đối với tất cả các ngành)

b) Có xét tuyển học bạ riêng

Không xét tuyển kết hợp 24,3 – 27,55
8 Đại học Thương Mại Xét tuyển từ IELTS 5.5 kèm học bạ Không xét tuyển kết hợp 25,8 – 27,45
9 Đại học Luật Hà Nội Xét tuyển học bạ kèm điểm IELTS quy đổi sang 10 từ 5.5 Không xét tuyển kết hợp 18 – 29,25
10 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Xét tuyển từ IELTS 5.5 kèm học bạ Không xét tuyển kết hợp 25,35 – 26,9
11 Đại học Giao thông vận tải Xét học bạ riêng không kèm chứng chỉ IELTS từ 5.0 với tổng điểm thi 2 môn từ 12 điểm trở lên 16,05 – 25,35
12 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xét tuyển IELTS 6.5 và học lực Khá 5 kỳ học c cấp 3 Không xét tuyển kết hợp 17,25 – 28,6
13 Đại học RMIT IELTS từ 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0) và điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên Không xét tuyển kết hợp Xét tuyển 1 năm 3 lần tháng 2,6,10
14 Đại học Hà Nội IELTS từ 6.5 xét tuyển học bạ và kết quả thi tốt nghiệp 33,05 – 37,55 (đối với các ngành nhân đôi TA)

25,7 – 26,75 (các ngành không nhân đôi)