Các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ nước ta được đánh dấu từ sự kiện lịch sử nào

Câu hỏi: Các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ nước ta được đánh dấu từ sự kiện lịch sử nào

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
B. Nhà Tấn tấn công nước Văn Lang
C. Triệu Đà chiếm được Âu Lạc
D. Nhà nước Văn Lang sụp đổ

Đáp án C.

Các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ nước ta được đánh dấu từ sự kiện lịch sử Triệu Đà chiếm được Âu Lạc.