Bộ xử lý trung tâm CPU là

Câu hỏi: Bộ xử lý trung tâm CPU là gì?

Trả lời:

Bộ xử lý trung tâm CPU (viết tắt của chữ Central Processing Unit) được xem là não bộ của máy tính với nhiệm vụ chính là xử lý các chương trình vi tính, dữ kiện đầu vào của máy tính và xử lý tất cả các lệnh mà CPU nhận được từ phần cứng và phần mềm chạy trên laptop hay máy tính.

Bộ xử lý trung tâm CPU gồm có 3 bộ phận chính:

– Bộ điều khiển (CU – Control Unit): Có nhiệm vụ xử lý và thông dịch các lệnh của chương trình và điều khiển hoạt động xử lý, được điều tiết chính xác bởi xung nhịp đồng hồ hệ thống.

– Khối tính toán ALU (Arithmetic Logic Unit): Có chức năng thực hiện các lệnh của đơn vị điều khiển và xử lý tín hiệu.

– Các thanh ghi (Registers): Có nhiệm vụ ghi mã lệnh trước khi xử lý và ghi kết quả sau khi xử lý.