Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học

Câu hỏi: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học

A. Có nhiều nhà văn hào lớn như A.X.Puskin, M.A. Sô-lô-khốp…

B. Có nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị

C. Là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản

D. Người dân có trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ 99%

Đáp án C.

Nga là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản (Mục III, SGK/65 địa lí 11 cơ bản).