Biến đổi sinh học nào trên cơ thể người nguyên thủy làm xuất hiện các chủng tộc

Biến đổi sinh học nào trên cơ thể người nguyên thủy làm xuất hiện các chủng tộc

A. Thể tích hộp sọ tăng lên

B. Lớp lông mao rụng đi

C. Bàn tay trở nên khéo léo

D. Hình thành những ngôn ngữ khác nhau

Đáp án B: Biến đổi sinh học “lớp lông mao rụng đi” trên cơ thể người nguyên thủy làm xuất hiện các chủng tộc.