Bài tập sóng điện từ có đáp án

Câu 1: Chọn câu phát biểu đúng

 
 
 
 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

 
 
 
 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?

 
 
 
 

Câu 4: Sóng vô tuyến nào sau đây không bị phản xạ ở tần điện li?

 
 
 
 

Câu 5: Một anten vệ tinh có công suất phát sóng là 1570 W hướng về một vùng của Trái Đất. Tín hiệu nhận được từ vệ tinh ở vùng đó trên mặt đất có cường độ là 5.10-10W/m2. Bán kính đáy của hình nón tiếp xúc với mặt đất được vệ tinh phủ sóng là

 
 
 
 

Câu 6: Sóng điện từ có tần số f = 300 MHz thuộc loại

 
 
 
 

Câu 7: Nguyên tắc phát sóng điện từ là

 
 
 
 

Câu 8: Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

 
 
 
 

Câu 9: Để truyền các tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường dùng các sóng điện từ có bước sóng vào khoảng