Anlyl axetat có công thức cấu tạo là gì?

Anlyl axetat có công thức là gì?

Anlyl axetat là một hợp chất hữu cơ có công thức CH3COOC3H5. Chất lỏng không màu này là tiền thân của rượu allyl (hay rượu allylic – một hợp chất hữu cơ), một chất trung gian công nghiệp hữu ích. Nó chủ yếu để làm khô dầu, là thành phần của các chất được sử dụng trong mỹ phẩm và đồ dùng.

Anlyl axetat có công thức phân tử là C5H8O2, công thức cấu tạo: CH3COOCH2CH=CH2

– Tên gọi

+ Tên gốc chức: Anlyl axetat

+ Danh pháp quốc tế: Prop-2-en-1-yl axetat

Cách điều chế Anlyl axetat

Anlyl axetat CH3COOCH2CH=CH2 điều chế từ axit axetic và ancol alylic.

Bài tập trắc nghiệm Anlyl axetat

Cho dãy gồm các chất: (1) anlyl axetat, (2) metyl acrylat, (3) phenyl axetat, (4) etyl fomat, (5) vinyl axetat, (6) tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, sinh ra ancol là:

A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

Đáp án A