Ai là người tìm ra châu Mỹ đầu tiên

Câu hỏi: Ai là người tìm ra châu Mỹ đầu tiên?

A. Cri- xtop Cô-lôm-bô

B. Ma-gien-lăng

C. David

D. Michel Owen

Đáp án A.

Châu Mĩ được nhà thám hiểm Cô-lôm-bô phát hiện ra đầu tiên sau một chuyến thám hiểm cùng đoàn thủy thủ của mình.