Site icon Thông tin Tuyển sinh

Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

Câu hỏi: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt nam có vị trí địa ý thuận lợi

B. Việt Nam là một thị trường rộng lớn

C. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu

D. Việt Nam có vị trí quan trộng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở

Đáp án D.

Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Dương và Đông Nam Á,… giàu tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là khoáng sản và dầu mỏ, hơn hết chế độ phong kiến của Việt Nam đang rơi vào tình trạng khủng hoảng, nguồn nhân công rẻ mạt. Thực sự là thị trường béo bở của đế quốc.

Exit mobile version