Site icon Thông tin Tuyển sinh

Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là

Câu hỏi: Quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là

A. Anh

B. Mĩ

C. Pháp

D. Nhật Bản

Đáp án B.

Từ những năm 40 của thế kỉ XX, Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Exit mobile version