Site icon Thông tin Tuyển sinh

Nhà Lý được thành lập như thế nào

Câu hỏi: Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Trả lời:

– Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua, là một ông vua tàn bạo nên trong triều ai cũng căm phẫn.

– Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các tăng sư và đại thần đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhà Lý thành lập.

(Nguồn: Bài 1 trang 38 sgk Lịch sử 7).

Exit mobile version