Site icon Thông tin Tuyển sinh

Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi lập nên triều đại Lê sơ là

Câu hỏi: Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi lập nên triều đại Lê sơ là

A. Lê Lợi

B. Lê Hoàn

C. Lê Lai

D. Nguyễn Trãi

Đáp án A.

Người lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, lập nên triều đại Lê sơ là Lê Lợi.

Exit mobile version