Site icon Thông tin Tuyển sinh

Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến mâu thuẫn nào nảy sinh

Câu hỏi: Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh?

A. Chế độ phong kiến với giai cấp tư sản
B. Chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công
C. Mâu thuẫn giữa tư sản với nông dân
D. Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác

Đáp án D.

Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác đã nảy sinh và ngày càng trở nên gay gắt (SGK Lịch sử 8, trang 4).

Exit mobile version