Site icon Thông tin Tuyển sinh

Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của vương quốc Lào là gì?

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của vương quốc Lào là gì?

A. Sông Mê Công

B. Dải đồng bằng hẹp nhưng màu mỡ

C. Dãy Trường Sơn

D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Đáp án A.

Sông Mê Công chi phối sâu sắc đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.

Đất nước Lào ngày nay gắn liền với dòng sông Mê Công. Sông Mê Công vừa là nguồn tài nguyên thủy văn dồi dào, trục giao thông của đất nước, vừa là yếu tố của sự thống nhất Lào về địa lý. Đồng bằng ven sông tuy nhỏ hẹp nhưng màu mỡ là vựa lúa của Lào. Nơi đây đã có người sinh sống từ rất lâu đời, mà chủ nhân đầu tiên là người Lào Thơng.

Exit mobile version