Site icon Thông tin Tuyển sinh

Đảo nào xa tít Đông Nam

Câu hỏi: “Đảo nào xa tít Đông nam – Trải qua lịch sử từng làm chứng nhân”. Đó là:

A. Côn Đảo

B. Phú Quốc

C. Quần đảo Trường Sa

D. Quần đảo Hoàng Sa

Đáp án A. Đó là Côn Đảo.

Exit mobile version