Site icon Thông tin Tuyển sinh

Cuối thế kỉ XIX tình hình nổi bật ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á là

Câu hỏi: Cuối thế kỉ XIX tình hình nổi bật ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á là

A. Chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc

B. Sự bùng phát của các cuộc khởi nghĩa nông dân

C. Sự chia rẽ về sắc tộc và tôn giáo của các quốc gia trong khu vực

D. Chế độ phong kiến khủng hoảng suy vong và bị biến thành thuộc địa của tư bản phương Tây

Đáp án D.

Đến cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến ở Đông Nam Á khủng hoảng, suy vong. Hầu hết các nước Đông Nam Á lần lượt rơi vào tay thực dân phương Tây (trừ Xiêm).

Exit mobile version