Site icon Thông tin Tuyển sinh

Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Campuchia thời phong kiến là

Câu hỏi: Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất của Campuchia thời phong kiến là

A. Ăngcovát và Ăngcothom
B. Bôrôbuđua
C. Thạt Luổng
D. Chùa hang

Đáp án A.

Công trình kiến trúc tiêu biểu của Campuchia thời phong kiến là đền Ăng-co-vat, Ăng-co-thom (Mục 1, trang 52 bài 9, SGK Lịch sử 10).

Exit mobile version