Site icon Thông tin Tuyển sinh

Bộ lạc trong xã hội nguyên thủy được hiểu là

Câu hỏi: Bộ lạc trong xã hội nguyên thủy được hiểu là

A. tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau, cùng nguồn gốc tổ tiên

B. tập hợp một số thị tộc sống cạnh nhau, cùng hợp tác với nhau trong lao động

C. tập hợp các gia đình cùng chung huyết thống

D. tập hợp các gia đình cùng lao động trên một khu vực

Đáp án A.

Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc, sống cạnh nhau, có họ hàng với nhau và cùng có một nguồn gốc tổ tiên xa xôi. Giữa các thị tộc trong bộ lạc thường có quan hệ gắn bó với nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Exit mobile version