Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần

Câu hỏi: Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần

A. Chấm dứt chiến tranh, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc
B. Tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần
C. Tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc
D. Chấm dứt thời kỳ chiến tranh loạn lạc kéo dài ở Trung Quốc

Đáp án A.

Ý nghĩa của cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần là chấm dứt chiến tranh, xác lập chế độ phong kiến Trung Quốc.

Trước thời Tần, cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc diễn ra, đây là các cuộc thôn tính và xâu xé lẫn nhau giữa các quốc gia nhỏ ở Trung Quốc trên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang. Cho đến thế kỉ IV TCN, Tần trở thành nước có tiềm lực về kinh tế và quân sự mạnh hơn cả. Dựa vào ưu thế đó, nhà Tần đã lần lượt tiêu diệt các đối thủ, chấm dứt tình trạng chiến tranh, chia cắt lãnh thổ. Năm 221 TCN, Tần đã thống nhất được Trung Quốc, xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc.