Trang chủ / Lịch sử / Vùng đất lưỡng hà dùng để chỉ

Vùng đất lưỡng hà dùng để chỉ

Câu hỏi: Vùng đất lưỡng hà dùng để chỉ

A. vùng đất giữa sông Tigơrơ và Ơphơrát
B. vùng đất giữa hai sông Ấn và sông Hằng
C. vùng đất giữa hai sông Hoàng Hà và sông Trường Giang
D. vùng đất giữa sông Nin và sông Amazon

Đáp án A.

Vùng đất Lưỡng Hà dùng để chỉ vùng đất giữa sông Tigơrơ và Ơphơrát.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …