Site icon Thông tin Tuyển sinh

Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối song phần lớn lại là các sông nhỏ ngắn và dốc

Câu hỏi: Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối song phần lớn lại là các sông nhỏ ngắn và dốc

Trả lời:

Nước ta có hệ thống sông ngòi dày đặc, tuy nhiên phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc. Sở dĩ như vậy là vì:

– Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa lớn + địa hình 3/4 là đồi núi. => nước ta có nhiều sông suối.

– Vì lãnh thổ nước ta hẹp ngang và nằm sát biển. Địa hình nước ta có nhiều đồi núi (chiếm 3/4 diện tích), đồi núi lấn ra sát biển nên dòng chảy ngắn, dốc. => sông ngòi chủ yếu là sông ngắn và dốc.

Exit mobile version