Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại

Câu hỏi: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán
B. Sự ngăn cản giao lưu của các lãnh địa
C. Sản xuất bị đình đốn
D. Các lãnh chúa cho thành lập các thành thị

Đáp án A.

Do hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số thợ thủ công đã đưa hàng hóa của mình đến những nơi đông người qua lại để buôn bán và lập xưởng sản xuất. Từ đó họ lập ra các thị trấn, sau trở thành các thành phố lớn –> thành thị trung đại xuất hiện (SGK Lịch sử 7 trang 4, 5).