Trang chủ / Tin học / Trong Windows có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi

Trong Windows có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi

Câu hỏi: Trong Windows có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi

A. Calculator
B. Excel
C. Notepad
D. WinWord

Đáp án A.

Trong Windows, có thể sử dụng chương trình Calculator như một máy tính bỏ túi.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …