Trang chủ / Sinh học / Trong nghiên cứu phả hệ không cho phép chúng ta xác định

Trong nghiên cứu phả hệ không cho phép chúng ta xác định

Câu hỏi: Trong nghiên cứu phả hệ không cho phép chúng ta xác định

A. tính trạng do 1 gen hay nhiều gen qui định
B. tính trạng là trội hay lặn
C. tính trạng biểu hiện ở nam nhiều hơn ở nữ hay không
D. tính trạng liên kết với giới tính hay không liên kết với giới tính

Đáp án A.

Trong phả hệ, số lượng người trong 1 thế hệ là ít, chưa đủ để tính tỷ lệ xác định tính trạng do 1 hay nhiều gen qui định.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …