Trang chủ / Sinh học / Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

Câu hỏi: Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

A. Ngón út
B. Ngón giữa
C. Ngón cái
D. Ngón trỏ

Đáp án C.

Trong bàn tay người, ngón cái có khả năng cử động linh hoạt nhất.

Có thể bạn quan tâm

Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi hàng của bảng được gọi là

Câu hỏi: Các trường mà giá trị của chúng được xác định duy nhất mỗi …