Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược nước ta và đặt ra An Nam đô hộ phủ

Câu hỏi: Triều đại nào ở Trung Quốc xâm lược nước ta và đặt ra “An Nam đô hộ phủ”

A. Tần

B. Hán

C. Đường

D. Minh

Đáp án C.

Triều đại nhà Đường ở Trung Quốc xâm lược nước ta và đặt ra “An Nam đô hộ phủ” (Mục 2 Trang 31 SGK Lịch sử 10 cơ bản).