Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

Câu hỏi: Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. Sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau.

B. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

C. Các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.

D. Ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế.

Đáp án B.

Giải thích: Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước. Chính vì thế, trong chuỗi liên kết này mà một khâu bị đứt sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống, có nghĩa là khi nào khủng hoảng nền kinh tế thế giới thì tất cả các nước đều ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp.