Trang chủ / Sinh học / Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây?

Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây?

Câu hỏi: Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây?

A. Prôtêin độc

B. Kháng thể

C. Kháng nguyên

D. Kháng sinh

Đáp án A.

Tế bào limphô T có khả năng tiết ra Prôtêin độc.

Có thể bạn quan tâm

Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là

Câu hỏi: Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là …