Sự xuất hiện tư hữu làm biến đổi xã hội như thế nào

Câu hỏi: Sự xuất hiện tư hữu làm biến đổi xã hội như thế nào

A. Phân chia giàu nghèo

B. Xuất hiện tính cạnh tranh trong kinh tế

C. Người giàu có phung phí tài sản

D. Chiến tranh giữa các thị tộc, bộ lạc

Đáp án A.

Khả năng lao động khác nhau của các gia đình khác nhau đã thúc đẩy thêm sự phân biệt giàu nghèo. Vai trò của người đàn ông trở nên quan trọng hơn. Gia đình phụ hệ dần thay cho chế độ mẫu hệ.